وينك يبويه يا علي ما عدنه خيمه و لا ولي

.

2023-02-06
    دانيه و عبود